Навчальний процес

Пріоритетні напрями роботи закладу: духовний, психічний, фізичний розвиток як основа гармонійного розвитку дитини.   


 

1) Розпочати поглиблену роботу щодо впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

 

 

2) Удосконалювати форми, зміст та методи роботи щодо охорони життя, зміцнення і збереження фізичного та психічного здоров'я кожної дитини через системне використання різноманітних засобів і форм роботи з фізичного виховання, загартовування та оздоровлення дитячого організму з урахуванням здоров'я і віку дітей.

 

 

3) Продовжувати роботу щодо формування мотивів пізнавальної діяльності у дітей дошкільного віку та розвиток їх інтелектуальних почуттів в різних видах діяльності.

 

 

4) Удосконалювати форми, зміст і методи взаємодії родинного та суспільного виховання для забезпечення повноцінного розвитку і саморозвитку дітей.

 

 

Пріоритетні напрями роботи закладу:

духовний, психічний, фізичний розвиток як основа гармонійного розвитку дитини.